Sveriges fyra grundlagar

I Sverige har vi fyra grundlagar och dessa är till för att skydda vår demokrati. De talar om hur Sverige ska styras och dessa lagar är en viktig del i vår lagbok. All den offentliga makt som finns i Sverige ska utgå från folket och riksdagen ska vara folkets högsta företrädare. Dessa fyra grundlagar står över alla de andra lagarna.

• Regeringsformen

Lagen beskriver hur vårt land ska styras, hur den offentliga makten ska fördelas och vilka demokratiska rättigheter invånarna har. Den talar även om hur den offentliga makten bör fördelas. Vår första regeringsform skrevs redan 1634, och 1809 även en regeringsform som fastslog att det skulle finnas en maktdelning mellan riksdagen och kungen. Under åren har kungens makt minskat gradvist, så när den nuvarande regeringsformen trädde i kraft 1974, blev kungen av med sin politiska makt och kvar blev bara symboliska uppgifter.

• Successionsordningen

Här finns regler för vem som ärver Sveriges tron, och 1979 gjorde riksdagen ett beslut att även en kvinna kunde bli Sveriges statschef. Innan 1979 var därför prins Philip tronarvinge, men efter det nya beslutet blev Victoria istället kronprinsessa. I skrivande stund är det kung Carl XVI Gustav som är Sveriges statschef.

• Yttrandefrihetsgrundlagen

Här i Sverige har man rätt att säga och tycka i stort sett vad man vill. Det gäller i tv, radio och på webben. Men att förtala eller kränka en annan person är inte tillåtet. I och med internets utveckling har det tyvärr blivit många som bryter mot tryckfrihetsförordningen genom att visa filmer med sexuellt våld. Det skrivs även texter som räknas som hets mot folkgrupp, och det bryter mot tryckfrihetsförordningen.

• Tryckfrihetsförordningen

Är den grundlag som antogs 1948, och tar upp frågor som gäller tryckfrihet för vissa medier. Den innehåller även offentlighetsprincipen. Denna lag är tillsammans med yttrandefrihetsgrundlagen en av de två så kallade mediegrundlagarna i Sverige.

flash-blog