Statssekreterare och digitalisering

Varje minister i regeringen har en statssekreterare. Statssekreteraren är den högsta politiska tjänstemannen på ett departement. I den här artikeln beskriver vi vad en statssekreterare arbetar med och vilken statssekreterare som ansvarar för frågan om digitalisering och AI.

Varje minister har en statssekreterare. Om ministern är departementschef så är dennes statssekreterare den högst uppsatta politiska tjänstemannen på departementet. Statssekreterarens uppgift är att arbeta med ledning och styrning inom ministerns ansvarsområden. Det handlar både om det politiska arbetet på departementet, vilket innefattar lagstiftningsarbetet, men även om kommunikativa frågor och annan planering.

Vad är statssekreterarens arbetsuppgifter?

Statssekreteraren har en central uppgift i att leda arbetet på departementet. Det handlar om att se till att den politik som statsrådet vill driva omsätts i praktisk verklighet. Statssekreteraren är därför involverad i de olika processerna som kan handla om allt från tillsättandet av utredningar, formulering av myndighetsdirektiv och deltagande i dialoger med myndigheterna. I näringslivet är det vanligt att företag begagnar sig av processer för automatisering https://www.preciofishbone.se/tjanster/robotic-process-automation/, den möjligheten står inte till buds på samma sätt i politiken. Det beror på att statssekreteraren i sin roll behöver vara involverad själv i många av processerna.

Vilken statssekreterare har ansvar för frågor om digitalisering och AI?

Det är statssekreteraren hos civilminister Erik Slottner som ansvarar för frågan om digitalisering och AI. Det framgår på regeringens hemsida att ett mål med digitaliseringspolitiken är att främja digitaliseringens möjligheter för näringslivet. Det finns flera företag i Sverige som arbetar med https://www.preciofishbone.se/tjanster/robotic-process-automation/. Ett exempel på ett företag som arbetar med automatisering av repetitiva uppgifter är Precio Fishbone, https://www.preciofishbone.se/tjanster/robotic-process-automation/, som erbjuder sådana tjänster till näringslivet. Många är av uppfattningen att politiken behöver ge goda förutsättningar för näringslivet att utveckla arbetet med digitalisering och automatisering. Det är därför glädjande att det finns många sådana företag i Sverige. Det bidrar till Sverige som tillväxtnation.

flash-blog