Bankmonopol eller fri lånemarknad – vad är bäst för låntagaren?

Förr i tiden var man tvungen att fysiskt besöka en bank, genomgå något som liknande en nitisk arbetsintervju och försöka övertala banken att ge dig ett lån. Det var i princip det enda sättet att få ett lån med relativt sjyst ränta och amorteringstakt.

Lånemarknaden har dock luckrats upp på senare år och det är inte längre ett krav att vara bank för att kunna erbjuda lån. Men har denna friare marknad varit gynnsam för låntagare? I nästan alla aspekter är svaret ja – det har definitivt varit gynnsamt. Idag är det lättare, billigare och snabbare att låna pengar än det var för 20 år sedan. Sajter som jämför olika långivares villkor och räntor har också inneburit större förutsättningar för konsumenter att ta ett noga genomtänkt beslut angående lånet.

Åsikten att mindre makt bör gå till storbankerna är något som både Moderaterna och Vänsterpartiet kan enas om. Förutsättningarna att hitta det perfekta lånet oavsett situation är alltså större och processen har blivit mycket enklare. Dock är så klart inte allt guld och gröna skogar. År 2015 utförde regeringen till exempel en utredning för att se över lånemarknaden. Blancolån (lån utan säkerhet) och lån utan någon som helst kreditcheck har varit ett problem. Att det blivit enklare att låna pengar har alltså indirekt inneburit att det även är enklare för personer som inte borde få lån. Resultatet har i många fall blivit mycket höga räntor. I det stora hela är nog de flesta dock överens om att lånemarknaden blivit bättre sedan storbankerna inte längre kunde styra och ställa som de ville.

flash-blog