Pantbanken som en spegel av politisk ekonomi

Pantbanken är mer än bara en institution där människor kan belåna sina tillgångar i utbyte mot kontanter. Det är en indikation på samhällets ekonomiska ojämlikhet och de politiska beslut som formar vårt samhälle. Genom att undersöka pantbanken kan vi belysa hur politiska åtgärder påverkar människors ekonomiska situation och deras möjligheter Fortsätt läsa

Lagen om offentlig upphandling

LOU, Lagen om offentlig upphandling, är den lag som styr hur olika typer av offentliga aktörer får handla varor och tjänster. Kort sammanfattat är det en uppsättning regler som ska skapa en rättvis konkurrens och motverka korruption. Myndigheter och statliga företag upphandlar för hundratals miljarder varje år vilket givetvis gör Fortsätt läsa

flash-blog