Lagen om offentlig upphandling

LOU, Lagen om offentlig upphandling, är den lag som styr hur olika typer av offentliga aktörer får handla varor och tjänster. Kort sammanfattat är det en uppsättning regler som ska skapa en rättvis konkurrens och motverka korruption. Myndigheter och statliga företag upphandlar för hundratals miljarder varje år vilket givetvis gör Fortsätt läsa

flash-blog