Tage Erlander

Föddes 13 juni 1901 i det rödmålade skolhusets ovanvåningen i värmländska Ransäter. Tages pappa, Erik Gustav, var skollärare men fick senare en tjänst som kantor i Ransäters kyrka. Pappan var en energisk man, både aktiv politisk liberal, folkbildare och snickrade möbler, så i stort sett alla möbler de hade i hemmet hade han gjort själv. För Tages pappa var det väldigt viktigt att han skulle få en ordentlig utbildning, så efter avslutade studier vid läroverket i Karlstad började Tage vid universitetet i Lund, där han påbörjade naturvetenskapliga studier.

Någon naturvetare blev han inte, istället träffade han Aina som blev hans fru 1930. De fick två söner tillsammans, Bo och Sven. Tage upptäckte ett intresse för politiken, och gick med i studentorganisationen ”Den yngre gubben” (DYG), för att sedan bli medlem i Socialdemokraterna. Tage började även skriva artiklar i ”Arbetet” och istället för naturvetenskap började han studera statistik, statsvetenskap och nationalekonomi.

Den 6 oktober 1946 föll dåvarande statsministern Per Albin Hansson ihop på Ålstens spårvagnsplats i Bromma. Han var på väg hem och drabbades av hjärtinfarkt. Tage Erlander och Gustav Möller var kandidater om att bli ny statsminister och efter omröstningen vann Erlander med 94 röster mot 72, och blev därmed statsminister 11 oktober 1946. Tage Erlander var Socialdemokraternas partiledare och även statsminister under 23 år.

flash-blog