Politik i Latinamerika: Hugo Chávez

Karismatiske och kontroversielle Hugo Rafael Chávez Frías (1954-2013) var Venezuelas president från 1999 fram till sin död 2013. Med ett korrupt system och svag demokrati var det ingen slump med Hugo Chávez inträde på den politiska scenen. Han började göra sig känd i februari 1989 när den storskaliga protestvågen Caracazo inträffade. Venezolaners tålamod hade nått en gräns när dåvarande president Carlos Andrés Pérez genomförde ett paket av ekonomiska ingrepp.

Bensinprisets höjning var en avgörande orsak till protestvågen. Allt slutade med hundratals dödade och tusentals saknade och presidenten fortsatte hålla järngrepp i makten. Då dessa händelser ägde rum innan internets genombrott, kan det tänkas ha varit extra oroligt med avsaknad av lättillgänglig information, ett lån hos Lånakuten, eller statusuppdateringar från familj på sociala medier.

Venezolaner hade en ivrig önskan om förändring med nytt ledarskap och regering. 1992 var detta nära att ske när överstelöjtnant Hugo Chávez ledde ett försök till statskupp som dock misslyckades. Efter misslyckandet utsände han ett tv-tal till sina anhängare och sporrade dem till fortsatt hopp om framgång. Han fängslades samma år och befriades två år senare genom benådning av dåvarande nyinstallerade president Rafael Caldera.

Efter sin befrielse gick Hugo Chávez snabbt till handling och etablerade basen för sin politiska karriär. Som partiledare i Femte republiken-rörelsen ställde han upp i kommande presidentval 1998. I valet vann han över sin motståndare med överväldigande marginal, 56,2 procent kontra 40,0 procent. Därmed gick Hugo Chávez till historien som Venezuelas 48:e president för Bolivarianska republiken Venezuela.

flash-blog