Socialdemokraterna (S)

Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP), men man säger i stort sett alltid bara Socialdemokraterna, har sitt ursprung i den socialistiska arbetarrörelsen och de satt oavbrutet vid makten under åren 1936–1976. Socialdemokratin sägs börjat den 6 november 1881, då August Palm höll ett tal som handlade om vad Socialdemokraterna stod för. Då bildades inget parti, utan det gjordes det först åtta år senare, 1889. De som stod bakom bildandet var sjuk- och begravningskassor, fackföreningar och olika socialistiska grupper. År 1898 bildades Landsorganisationen (LO). Frågor som de tog upp var: Lika rösträtt och åtta timmars arbetsdag, något som infördes först 1919, och kvinnor fick rösträtt 1921.

År 1928 skrev Per Albin Hansson ner Socialdemokraternas vision om det så kallade Folkhemmet och med det menade han ett samhälle som skulle passa hela folket, och det skulle råda både samförstånd och jämlikhet. Under Socialdemokraternas tid har många stora socialpolitiska reformer tagit form, som till exempel den allmänna sjukförsäkringen och allmänna tilläggspensionen (ATP). Överenskommelsen mellan Svenska arbetsgivareföreningen (SAF) och Landsorganisationens (LO) 1938, kallat Saltsjöavtalet, är en stor händelse för Socialdemokraterna. Per Albin Hansson ville som sagt uppnå ett klasslöst samhälle.

Sedan kom den ödesdigra dagen 28 februari 1986, som ingen människa i Sverige trodde skulle kunna hända. Vår statsminister Olof Palme blev skjuten på öppen gata i Stockholm. Makarna Palme hade varit på bio och de hade bestämt sig för att promenera hem till lägenheten i Gamla stan. Några vakter hade de inte med sig, och i hörnet av Sveavägen–Tunnelgatan dök en man plötsligt upp och sköt Olof Palme. Mördaren sprang därifrån, och än i dag, 2019, är inte mordet uppklarat. Efter Olof Palmes död valdes Ingvar Carlsson till Socialdemokraternas nya partiledare och statsminister, och han satt kvar tills 1995, då han meddelade sin önskan att få avgå som partiordförande och statsminister. De flesta trodde att Mona Sahlin skulle efterträda Ingvar Carlsson, men på grund av Tobleroneaffären, tog hon tillbaka sin kandidatur och avgick helt från politiken. Det blev istället Göran Persson som blev ny partiledarkandidat och 1996 valdes han till ny statsminister.

Under 1990-talet genomförde Socialdemokraterna en kraftig sanering av vår ekonomi och det skedde flera omfattande sparprogram. Det blev nedskärningar i den offentliga sektorn och det blev flera privata aktörer, till exempel apoteken. Det gjordes en överenskommelse med de borgerliga partierna gällande pensionssystemet, där ATP-systemet på sikt skulle avvecklas. Under 1990-talet var det en hel del turbulens i det socialdemokratiska partiet, Mona Sahlin och Tobleroneaffären, flera ministrar som avlöste varandra under en kort period. Sedan 2012 är det Stefan Löven som är partiordförande och nu även statsminister.

flash-blog