Solidariska handlingar

I vänsterpolitik pratar man ofta om solidaritet. Det innebär i korta drag att alla i ett samhälle ska stå upp för varandra och bry sig om varandra. Detta kan vara extra viktigt att ha med sig i svåra tider, vilket vi här i början av 2020 verkar vara på väg emot.

Från var och en efter förmåga

För att få ett solidariskt samhälle bör vi leva så som de socialistiska slagorden säger; “Av var och en efter förmåga, till var och en efter behov”. Det syftar till att alla ska bidra på det sätt de kan för att skapa ett bättre samhälle, och alla ska ta emot den hjälp de behöver men inte mer. Det innebär alltså inte ett jämställt samhälle där alla får exakt lika, utan det blir jämställt på det sättet att alla får vad de behöver. Även om vi alla är människor är vi också ganska olika med olika behov.

Vad kan jag göra för att visa solidaritet?

Det finns oändligt många sätt att visa solidaritet mot sina medmänniskor. Man kan demonstrera och manifestera mot orättvisor ute i samhället. Bli politiskt aktiv och medvetet arbeta för att få bort de problem man ser ute i världen. Det går också att visa enkel solidaritet i vardagen. Det kan vara att låta någon annan ta sittplatsen på bussen, att betala för någon som saknar pengar framme i kassan eller att hjälpa någon med tunga påsar att bära.

Dela med dig av kunskap

Ett annat sätt är att använda sina kunskaper och dela med sig av dem till behövande, till exempel genom att arbeta med läxhjälp för ungdomar. Man har en chans att tjäna lite extrapengar, samtidigt som man gör något gott för samhället. Alla barn har inte föräldrar som har möjlighet att hjälpa dem med läxorna, och då blir läxhjälpen extra viktigt. Att arbeta med läxhjälp är både roligt och givande, och man väljer själv vilka ämnen man tror passar ens kunskaper samt vilken årskurs man vill undervisa i. Många elever behöver bara någon som tar sig tiden att hjälpa dem att förstå, så en hög utbildning är inte nödvändigtvis viktig.

Gemenskapen vid kris och katastrof

Är det någon gång vi verkligen ser prov på solidaritet så är det när kris och katastrofer inträffar. Samhället har en fantastisk förmåga att sluta upp och gemensamt arbeta för att hjälpa de som har det svårt. Se till exempel flyktingvågen 2015, terrordådet i Stockholm 2017, eller Corona-epidemin nu under våren 2020. Överallt ser vi hur okända människor sluter samman och öppnar sina hem och hjärtan för att hjälpa de som behöver. Om människor kunde ha den mentaliteten året om och inte bara vid stora katastrofer hade vi haft ett mycket trevligare samhällsklimat överlag.

flash-blog