Centerpartiet (C)

Kallas också i vanligt tal för Centern, och partiet är ett svenskt socialliberalt, grönt parti. Innan 1957 hette det Bondeförbundet och det namnet hade det haft från 1913. Det var från början ett landsbygdsinriktat parti som talade för bönderna, och det är även ett av Sveriges äldsta partier, med sin historia i nordisk agrarianism. Redan 1908 började förberedelser för att bilda ett bondeparti. Men det fick vänta tills 1908 när Carl Berglund från Gimmene publicerade sitt upprop om att ”bröder ska enas”. Det skrev han i tidningen Landsbygden och efter det tog partiarbetet fart. Därför sägs det att Centerpartiet har sin födelsedag 1 december 1901, samma dag som artikeln publicerades i tidningen.

Centerpartiet bildades formellt i Falköping 1913, och tog då namnet Bondeförbundet. År 1921 gick de ihop med Jordbrukarnas Riksförbund och bildades för att föra landsbygdsbornas politiska talan. Innan partiet bildades var folket på landsbygden splittrade i politiska frågor och även missgynnade i många synvinklar. Centerpartiets första kvinnliga riksdagsledamot, Gerda Svensson kom in i första kammaren 1945. År 1969 kom de två första kvinnorna i Centerpartiet in i andra kammaren, och en av dem var Gunnel Jonäng. Fram till 1970 var deras partibeteckning (cp), sedan bara (c). Numera ska partibeteckningarna stavas med stor bokstav, detta i enlighet med språknämndens rekommendationer. År 1962 började Folkpartiet och Centerpartiet att utveckla en mittensamverkan och det samarbetet nådde sin kulmen 1973. Thorbjörn Fälldin var riksdagsledamot i Centerpartiet 1958–1964 och deras partiledare 1971–1985. Sveriges statsminister var han under åren 1976–1978, och mellan åren 1979–1985. I dag är det Annie Lööf som har varit partiledare sedan 2011.

flash-blog