Politiska skandaler som skakat Sverige

Givetvis har Sverige även under modern tid drabbats av skakande politiska händelser. Det har varit allt från fruktansvärda fartygskatastrofer till morddraman. Till och med två svenska ministrar har blivit mördade inom tjugo år. I februari 1986 mördades vår statsminister, Olof Palme, och i september 2003 mördades Anna Lind, som var vår dåvarande utrikesminister. En annan politisk affär som skakat Sverige är den så kallade Geijeraffären 1977–1978.

Ambassadockupationen i Stockholm

Den 24 april 1975, mitt under lunchrusningen tågade sju medlemmar från den vänsterextremistiska organisationen Röda armé-fraktionen (RAF) in på den västtyska ambassaden på Gärdet, Stockholm. Där tog de sju ur personalen som gisslan och en av dem var självaste ambassadören, Dietrich Stoecker. Polisen omringade ambassaden och började förhandla med ockupanterna, som krävde att 26 fångar gruppen RAF skulle släppas fria från fängelse i Västtyskland. Några av dessa var de då kända Ulrike Meinhof, Andreas Baader, Jan-Carl Raspe och Gudrun Ensslin. De krävde även fri lejd från ambassaden tillsammans med Sven Backlund, den svenske Bonnambassadören. Dessa krav vägrade förbundskanslern Helmut Schmidt att gå med på, och det meddelade han till vår dåvarande statsminister Olof Palme. När ockupanterna inte fick som de ville sköts två personer ur gisslan ihjäl och de hotade med att skjuta en person varje timme tills deras krav var uppfyllda. När klockan var 23.47 detonerades av misstag en trotylladdning och detta ledde till ockupationens slut. Under flykten från ambassaden försökte ockupanterna fly, men polisen lyckades fånga dem.

Geijeraffären

Denna händelse, som skedde under 1977–1978, sägs vara en av Sveriges hittills största politiska skandaler. Den högt uppsatte ministern Lennart Geijer misstänktes för att besöka prostituerade kvinnor. Det kom fram att besöken var sanna och att han valde en bordell som hade kopplingar till den polska underrättelsen. Doris Hopp, som var bordellmamma på bordellen greps och under utredningen framkom det att även flera andra högt uppsatta personer, köpt sexuella tjänster av unga kvinnor, en av dessa skulle vara Thorbjörn Fälldin. En av ungdomarna som sålde sex på bordellen var endast fjorton år gammal. Det värsta var att vår dåvarande statsminister Olof Palme i en intervju i tv, förnekade det hela. Men efter att den hemliga promemorian blev en offentlig handling 1991 visade det sig att Palme hela tiden hade vetat om polisens misstankar om denna affär.

flash-blog